Gunût Duâsı 1 , Gunût Duâsı 2
1. Gunût Duâsı


Okunuşu:

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve na*hleu ve netrükü men yefcürük.


Anlamı : Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız

 

2. Gunût Duâsı

Okunuşu :

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve na*hfidü

nercû rahmeteke

ve na*hşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.


Anlamı : Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıltatılarak çıkartılır.


Not: Gunût duâlarını bilmeyenler öğrenmelidir , öğreninceye kadar yerine Fatiha Sûresi'ni okuyabilirler.

 

 

Bilgisayarınızda Namaz Hocası kitabı bulunsun isterseniz, kitabı PDF olarak aşağıdan kolayca indirebilirsiniz


http://namazhocası.com/namazhocasiindir.pdf  

 

Etiketler: Gunût Duâsı 1 , Gunût Duâsı 2 ,
Tüm Hakları Saklıdır.
© 2012