Namazda neden salavat getirilir ?

Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e salavat getirilmesini Allâh-ü Te'âlâ Kur'an-ı Kerim'de emretmektedir.

Ahzab Suresi 56' da şöyle buyurulmaktadır: "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na tam bir teslimiyetle salat ve selam edin!."  

Allâh-ü Te'âlâ rahmet ve nimet vermesi ile, melekler istiğfarları ve hizmetleriyle Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e daima ikram etmektedirler. Bu sayede "Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize melekleriyle beraber rahmetini gönderen Allah'tır." (Ahzab, 33/43) buyurulduğu üzere, müminlere ilâhî feyz inmektedir. "Ey iman edenler! Sizler ona salat ve selam getirin, selamlayarak teslim olun." gibi dualarla onun üzerine Allah'ın salavatını, rahmetini ve bereketlerini niyaz edin. Ve selam vererek ona hürmet edin. Ve bir mânâya göre, hiç incitmeyerek teslim olun, boyun eğin. Bu âyet gösterir ki Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e salavat getirmek farzdır. 

Sahih olan budur ki, ismi zikrolundukça vacip olur. Bu hususta birçok hadisler rivayet olunmuştur. Hanefi Mezhebine göre namazda Peygamberimize (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) salavat getirmek sünnet (ed-Durrul Muhtar, I, 478), Şafiilere göre ise farzdır.(Muğni'l Muhtaç, I, 173).

Namazların son oturuşunda "Allahümme Salli ve Barik" dualarının okunması hadisle sabittir.

Ashab-ı kirâm, Hz. Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e; "Biz sana nasıl selâm getireceğimizi biliyoruz, fakat nasıl salât getireceğiz? bunu bilmiyoruz." deyince, Allah elçisi bu duayı öğretti. (bk. Buhârî, Enbiyâ, 10 , Müslîm, Salât, 65, 66, 69; Nesâî, Sehv, 49, 50-54).

Namazda ve diğer ibadetlerimizde okunan duaları, hem okuyarak hem de tavsiye ederek bize öğreten Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'dir.


Bilgisayarınızda Namaz Hocası kitabı bulunsun isterseniz, kitabı PDF olarak aşağıdan kolayca indirebilirsiniz


http://namazhocası.com/namazhocasiindir.pdf   

 

 

Etiketler: Namazda neden salavat getirilir ? ,
Tüm Hakları Saklıdır.
© 2012